پروژه بررسی ایت هاوس در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

این پروژه در یک پاورپوینت در 103 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

به همراه دو ویدیو:  1- فیلم معرفی بنا                                   2- فیلم توضیحات معمار
http://bayanbox.ir/view/8050988454167493870/Video-8House-pic.png         http://bayanbox.ir/view/3213598998037866880/8-house-denmark-video.jpg

 

فهرست:

 • معرفی گروه بیگ    .........................................................................   5
 • بخش اول   ..................................................................................   11
 • معرفی پروژه   ..............................................................................   12
 • ویژگی های طرح  ..........................................................................   13
 • سازه  ........................................................................................    16
 • فرایند طراحی و شکل گیری حجم    ..................................................   18
 • بخش دوم  ...................................................................................   26
 • بررسی سایت   ............................................................................   27
 • بررسی دسترسی ها  ..................................................................    29
 • پارکینگ   ......................................................................................  34
 • رعایت میزان سایه اندازی و تأمین نور  ................................................   36
 • هندسه سایت و تاثیر آن بر طرح  .......................................................   37
 • خط آسمان  ..................................................................................   38
 • تأثیر اقلیم بر سایت   ......................................................................   39
 • بخش سوم   ................................................................................   40
 • تعیین حدود قلمروها از عمومی به خصوصی  ......................................    41
 • بخش چهارم  ...............................................................................    47
 • معرفی کاربری ها و جدول سرانه ها  ..................................................   48
 • بخش پنجم  .................................................................................    56
 • عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر گذار بر شکل گیری مجموعه  ....   57
 • بخش ششم   ...............................................................................   62
 • معرفی و تجزیه و تحلیل پلان طبقات و روابط داخلی ...............................   63
 • بخش هفتم  .................................................................................   66
 • برشها   ........................................................................................   67
 • نماها  ..........................................................................................   70
 • بافت  ..........................................................................................    71
 • رنــگ  ..........................................................................................   72
 • بازشوها  .....................................................................................    73
 • دیتیل  .........................................................................................    74
 • طرح توسعه و پیشنهادی آینده  .........................................................   75
 • تصاویر داخلی ................................................................................   76
 • تصویر در شب  ...............................................................................   78
 • دیگر تصاویر  ..................................................................................   80
 • منابع  .........................................................................................   103

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 


دانلود پاورپوینت آماده وکامل تحلیل مجتمع مسکونی ایت هاوس-دانلود پروژه وپاورپوینت آماده بررسی مجتمع مسکونی ایت هاوس-دانلود پروژه آماده و کامل تحلیل مجتمع مسکونی ایت هاوس-PowerPoint Analysis of 8houses and 8tallet in Denmark-بررسی و تحلیل مجتمع مسکونی 8house دانمارک-نقشه وپلان ونما وبرش مجتمع مسکونی ایت هاوس-اطلاعات و تصاویر کامل مجتمع مسکونی ایت هاوس- دانلود و خرید و تهیه و دریافت پروژه خانه ایت هاوس - دانلود پلان+دانلود نقشه+دانلود مدارک کامل خانه ایت هاوس - بررسی دیاگرام و سیرکولاسیون و روابط مجتمع مسکونی ایت هاوس -نقد وبررسی مجتمع ایت هاوس و 8house و 8tallet-فیلم وکلیپ و ویدیو ومعرفی وآشنایی با مجتمع ایت هاوس و 8house-بررسی نمونه خارجی مجتمع مسکونی ایت هاوس-طرح معماری+مجتمع مسکونی+نمونه خارجی+دانمارک+ایت هاوس-بررسی دسترسیها و سازه وپارکینگ وهندسه مجتمع ایت هاوس-بررسی کاربریها و جداول مساحت و سرانه مجتمع ایت هاوس-معرفی گروه معماری بیگ big ونمونه خارجی مجتمع مسکونی ایت هاوس و  8house