پروژه بررسی مجتمع مسکونی لینکد هیبرید(Linked Hybrid) در شهر پکن در معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه مورد نظر در یک پاورپوینت در 93 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • معرفی مجموعه  ..................................................   4
 • اسکیس های استیون هال ...................................   11
 • روند شکل گیری مجموعه  ....................................   13
 • بررسی سایت مجموعه  ......................................   19
 • دسترسی   ........................................................  21
 • دسترسی عمودی  ..............................................  23
 • پارکینگ ............................................................   24
 • سواره و پیاده  ....................................................   25
 • تراکم و سطح اشغال  ..........................................   26
 • بافت شهری همجوار  ..........................................   28
 • فضای سبز  .......................................................   30
 • سایه اندازی ......................................................   32
 • هندسه سایت  .................................................    33
 • خط آسمان  .......................................................   34
 • نماها  ...............................................................   35
 • مقاطع  .............................................................   37
 • سازه و جزییات  ..................................................   41
 • تأثیر اقلیم بر سایت   ...........................................   43
 • بررسی پلان  ......................................................  44
 • بررسی پلان .......................................................  45
 • عوامل اجتماعی تأثیر گذار بر مجموعه ....................   46
 • عوامل اقتصادی تأثیر گذار بر مجموعه  .....................   50
 • عوامل فرهنگی تأثیر گذار بر مجموعه  .....................   52
 • دیگر تصاویرداخلی مجموعه  ...................................  55
 • تصاویر در شب  ....................................................  64
 • دیگر تصاویر خارجی از مجموعه  .............................   70
 • تصاویر قدیمی مجموعه  ........................................  83
 • ماکت های مجموعه  ...........................................   86
 • منابع  ...............................................................   93

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


دانلود پاورپوینت آماده وکامل بررسی مجتمع مسکونی لینک هیبرید-اطلاعات و تصاویر کامل مجموعه linked hybrid-بررسی نقشه وپلان ونما وبرش مجتمع لینکد هیبرید linked hybrid-نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی لینکد هیبرید استیون هال-Review Linked Hybrid Complex steven holl-بررسی مجتمع ترکیبی مرتبط  استیون هال در پکن-بررسی مجتمع ترکیب فضای عمومی و خصوصی استیون هال-دانلود فیلم وکلیپ مجموعه لینکد هیبریدوlinked hybrid استیون هال-بررسی روابط و سیرکولاسیون مجموعه linked hybrid-بررسی مجتمع مسکونی لینکد هیبرید linked hybrid در پکن - خرید و تهیه و دریافت و دانلود نقشه مجتمع linked hybrid - دانلود نقشه و پلان و نما و برش مجتمع مسکونی لینک هیبرید -  بررسی دیاگرام و روابط و سیرکولاسیون مجتمع لینکد هیبریدLinked hybrid - دانلود پاورپوینت کامل و آماده مجتمع لینکد هیبریدLinked hybrid - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی مجتمع لینکد هیبریدLinked hybrid