این پروژه ی پنج ساله، یک طرح جامع معماری، شامل بازسازی و توان بخشی بوده است که توسط RIWAQ - مرکز حفاظت معماری، آغاز شد. این پروژه شامل نیمی از روستا بود که درصد بالایی از هویت تاریخی این منطقه را حفظ کرده اند. این محله که در واقع 50 درصد ساختار تاریخی باقی مانده مسکن فلسطینی در آن قرار دارد و قدیمی ترینِ فلسطینی ها در آن می زیسته اند با این اقدام انجام شده توسط RIWAQ از نابودی نجات پیدا کرد. این میراث فرهنگی بیشترین تأثیر اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشت، چرا که به ایجاد شغل برای حفاظت و همچنین ایجاد کارگاه های محلی منجرب شد و در نهایت باعث ایجاد جرقه سرمایه گذاری برای علاقه مندان به آن در مرکز این روستای تاریخی گشت.

    فیلم و مستند معماری منطقه بیرزیت در فلسطین-دانلود ویدیو و کلیپ بازسازی مرکز تاریخی بیرزیت فلسطین-دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل مرکز تاریخی بیرزیت فلسطین- Aga Khan Award for Architecture Winner Revitalisation of Birzeit Historic Centre Palestine-  videos Revitalisation of Birzeit Historic Centre Palestine- Videos-architectural reconstruction historic center-of Palestinian Birzeit-Download PowerPoint analyzing the historical center of the Palestinian Birzeit-دانلود فیلم و ویدیو و کلیپ و تصاویر مرکز تاریخی بیرزیت فلسطین-دانلود فیلم مرمت و بازسازی نمونه بناهای خارجی بیرزیت فلسطین - جایزه آقا خان - مرمت آثار تاریخی فلسطین - Aga Khan Award  -   - historic center Birzeit - Download PowerPointcenter of the Birzeit-Aga Khan Award for Revitalisation of Birzeit Historic Centre Palestine