بازار قزوین

 

این پروژه به طور اختصاصی توسط گروه مطالعاتی معمار98 ، تهیه و تنظیم شده است.

فایل در قالب پاورپوینت در 75 اسلاید تهیه شده است. 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • فهرست......................................................الف - ج
 • مقدمه..............................................................1
 • تعیین محدوده موردمطالعه....................................2
 • شناخت بافت.....................................................3
 • پیکره محدوده موردمطالعه.....................................4
 • ورودیهای بازار.....................................................5
 • راهها و دسترسی ها...........................................7
 • کاربریهای محدوده مورد مطالعه..............................8
 • کیفت ابنیه .......................................................9
 •  پهنه بندی طبقات.............................................10
 • پهنه بندی مصالح .............................................11
 • شناخت تاریخی................................................12
 • شناخت تاریخی محدوده مورد مطالعه....................13
 • شناخت فرهنگی –اجتماعی...............................14
 • شناخت کالبدی................................................16
 • ترکیب کالبدی فضاهای بازار.................................17
 • مصالح به کاررفته...............................................18
 • فضای پر و خالی................................................19
 • فضای ایستا وپویا...............................................20
 • شناخت جغرافیایی –اقلیمی...............................22
 • شناخت اصول کلی رعایت شده در بازار ................24
 • اصول زیبایی شناسی .......................................25
 • اصل تباین........................................................26
 • اصل تقارن.......................................................27
 • اصل تناسبات و مقیاس......................................28
 • بازی نور و سایه................................................29
 • شناسایی عوامل محصورکننده............................30                 
 • شناخت بناهای شاخص محدوده مورد مطالعه........31
 • شناخت ،تحلیل و مداخله در4 بنای شاخص محدوده موردمطالعه.......32
 • سرای رضوی....................................................33
 • بررسی تناسبات-محصوریت................................33
 • بررسی اصل تباین.............................................35
 • بررسی معضلات-شناخت پتانسیل ها...................36
 • جدول سوات ....................................................37
 • پیشنهاد کاربری جدید(دانشکده هنرهای زیبا).........39
 • ارائه سایت پلان پیشنهادی.................................40
 • زون بندی.........................................................41
 • پلان ...............................................................42
 • ارائه اسکیس نهایی برای نمایشگاه دانشکده.........43
 • تیمچه سرپوشیده.............................................44
 • بررسی تناسبات-محصوریت .............................. 44                          
 • بررسی معضلات-شناخت پتانسیل ها...................45
 • پیشنهاد کاربری جدید(فرهنگسرای هنری).............46
 • پلان...............................................................47
 • ارائه اسکیس های پیشنهادی.............................48
 • تیمچه سرباز....................................................49
 • بررسی تناسبات-محصوریت ...............................49                          
 • بررسی معضلات-شناخت پتانسیل ها...................50
 • پیشنهاد کاربری جدید(مجموعه اقامتی-گردشگری)...51
 • پلان................................................................52
 • ارائه اسکیس های پیشنهادی..............................53
 • مسجدالنبی.....................................................55
 • برسی اصل محصوریت........................................55
 • بررسی تناسبات...............................................56
 • بررسی اصل تباین ............................................57
 • بررسی معضلات................................................58
 • مطالعات میدانی(مصاحبه با مردم)........................59
 • بررسی محسنات و مشکلات بازار........................62
 • نتیجه گیری......................................................68
 • منابع..............................................................69

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 


معماری بازار قزوین-آشنایی با بازار قزوین-مجموعه بازار قزوین-پاورپوینت بازار قزوین-پروژه شهرسازی بازار قزوین-بازارهای قزوین-ppt بازار قزوین-طراحی شهری بازار قزوین-پاورپوینت کامل معماری بازار قزوین-مرمت و بازسازی بازار قزوین-پروژه کامل بازار قزوین-پروژه آماده بازار قزوین-بررسی بازار قزوین-پروژه آماده و کامل بررسی و تحلیل معماری بازارر قزوین-pptوpdfومقاله و پایان نامه بررسی بازارقزوین-اطلاعات کامل تحلیل مجموعه بازار قزوین-رلوه و برداشت کامل معماری بازار قزوین - دانلود نقشه و پلان و برش و نمای بازار قزوین - دانلود مطالعات بازار قزوین - تاریخچه و ساخت و معماری بازار قزوین - معرفی و شناخت و آشنایی با بازار قزوین - بررسی بازار سعدالسلطنه و بازار علافها - نقد و تحلیل و بررسی بازار قزوین - دانلود تصاویر و عکس ها و نقشه های محله و بازار قزوین - بررسی طرح مرمت و آسیب شناسی و ارزیابی بازار قزوین - بررسی رنگ و مصالح و بافت و تناسبات بازار قزوین - بررسی طرح احیاء و پیشنهاد کاربری جدید برای بازار قزوین - خرید و تهیه و دانلود رایگان و دریافت پروژه بازار قزوین - بررسی بازارهای تاریخی+تحلیل فضایی بازار قزوین