انواع سیستمهای اجرایی پروژه

 

این پروژه به طور احتصاصی در گروه مطالعاتی معمار98 تهیه شده است.

پروژه در 45 اسلاید و در قالب پاورپوینت(ppt) کامل و قابل ویرایش گردآوری شده است.
 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست مطالب:

 • بررسی مبانی   ...........................................................  4
 • روابط اساسی بین طرفین   ............................................  5
 •  معیارهای تعیین سیستم بهینه اجرای پروژه  .....................  7
 •  برنامه های زمان بندی  .................................................  8
 •  سیستم های اجرای پروژه  ...........................................  10
 •  پرکاربردترین سیستم های اجرای پروژه  ..........................  11
 •  نکاتی برای موفقیت پروژه ها  ........................................ 12
 •  اسناد متعارف پیمان  ..................................................  13
 • شرایط استفاده کارفرمایان از خدمات مشاوره  ...................  14
 •  روش های سرمایه گذاری  ............................................  15
 •  انواع شرکت ها از نظر چگونگی شکل گیری  .....................  17
 •  انواع شرکت های پیمانکاری  .........................................  19
 •  مؤسسات پیمانکاری  ..................................................  20
 •  آشنایی با خدمات شرکت های مشاور ............................. 22
 •  روش های انتخاب مشاوران  .........................................  28
 • درخواست پیشنهاد چیست؟  ........................................  31
 • ارزیابی فنی پیشنهادها چگونه است؟  ...........................   34
 •  سیستم های مختلف اجرای پروژه  ................................   36
 •  انواع قراردادهای احداث، بهره برداری، انتقال  ..................    40
 • نتایج برخی تحقیقات (انگلستان و آمریکا).........................   42
 •  ضرایب متعلقه به یک قرارداد  ........................................   43

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 


پروژه کامل مدیریت و تشکیلات کارگاه-پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاه-پاورپوینت کامل سیستم های اجرای پروژه-ppt بررسی انواع سیستم های احرای پروژه-پروژه کامل سیستم های اجرای پروژه-پروژه آماده سیستم های اجرای پروژه-پاورپوینت آماده انواع سیستم های اجرای پروزه-تحلیل و ارزابی انواع سیستم های اجرای پروژه-بررسی سیستم های اجرای پروژه-اطلاعات کامل مربوط به سیستم های اجرای پروژه-بررسی انواع سیستم های اجرای پروژه در راه و ساختمان-پروژه آماده و کامل بررسی سیستم های اجرای پروژه های ساختمانی-آموزش و درسنامه بررسی سیستم های اجرای پروژه های ساختمانی-بررسی و تجزیه و تحلیل انواع سیستم های مدیریت پروژه ساختمان-مقاله و پایان نامه بررسی سیستم های اجرایی و مدیریت پروژه-پاورپوینت آماده و کامل بررسی مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی-ضوابط و استانداردهای طراحی سیستم های مدیریت و اجرای پروژه-مبانی و اصول انواع سیستم های اجرای پروژه ساختمانی - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سیستمهای اجرایی پروژه ها - دانلود مطالعات و تصاویر کامل سیستمهای اجرایی پروژه ها - تحقیق و جزوه و برداشت سیستمهای اجرایی پروژه  -  درس سیستم های اجرایی پروژه معماری در فرمت پاورپوینتppt  - نحوه اجرای سیستم های اجرایی پروژه ها در عمران و راه سازی - طرح معماری+مدیرت پروژه و ساخت+سیستم اجرای پروژه ها - بررسی اسناد متعارف پیمان+کارفرمایان+اجرای پروژه ها+معماری - آشنایی با خدمات شرکت های مشاور+معماری - بررسی انواع قراردادهای احداث و بهره برداری و انتقال - آشنایی با سیستم های اجرای پروژه های معماری و عمران و شهرسازی