این پروژه به بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی معمارانه آزمایشگاه و تصویربرداری در مراکز درمانی و بیمارستانها می پردازد.

پروژه مورد نطر در قالب یک پاورپوینت، در 53 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست مطالب:

 • برررسی آزمایشگاه
 • دیاگرام کلی
 • انواع فضاها در داخل بخش آزمایشگاه بیمارستان
 • برنامه فیزیکی بخش آزمایشگاه بیمارستان
 • ابعاد و استانداردها در بخش آزمایشگاه بیمارستان
 • روش ھای اجرایی فرآیندقبل از انجام آزمایش
 • روش ھای اجرایی فرآیند انجام آزمایش
 • محل آزمایشگاه
 • تعیین ظرفیت آزمایشگاه
 • شرایط فیزیکی و تأسیسات ساختمان
 • ایمنی در فضای آزمایشگاه
 • طراحی و تخصیص فضای کاری مورد نیاز بخشها
 • میزبندی و مبلمان آزمایشگاه
 • نکات مربوط به طراحی آزمایشگاه
 • برررسی بخش تصویربرداری
 • شناخت
 •  نکات موثر در تعیین محل بخش تصویربرداری بیمارستان
 • تعیین ظرفیت بخش تصویربرداری
 • معرفی بخش های مختلف تصویربرداری
 • فضاهای عمومی
 • فضاهای پشتیبانی
 • فضای MRI
 • نمونه پلان اتاق MRI
 • فضای CT_SCAN
 • فضای رادیو تراپی
 • نمونه پلان اتاق رادیولوژی
 • فضای سونوگرافی
 • نمونه پلان اتاق سنوگرافی
 • استاندارد ابعاد در طراحی فضای تصویربرداری
 • نکات کلی در طراحی فضای تصویربرداری

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت بررسی آزمایشگاه و تصویربرداری - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی آزمایشگاه و تصویربرداری - نقد و تحلیل و بررسی بخش آزمایشگاه و تصویربرداری بیمارستان - مطالعات طراحی آزمایشگاه و تصویربرداری در مراکز درمانی -ابعاد و استانداردهای طراحی آزمایشگاه و تصویربرداری  - اطلاعات و تصاویر آزمایشگاه و تصویربرداری در مراکز درمانی - بررسی برنامه فیزیکی آزمایشگاه و تصویربرداری بیمارستان - درسنامه و مقاله و آموزش طراحی آزمایشگاه  و بخش تصویربرداری - طراحی معماری و بیمارستان و مراکز درمانی - تحلیل روابط و سیرکولاسیون در آزمایشگاه و تصویربرداری - دیاگرام های مربوط به طراحی آزمایشگاه و تصویربرداری - مطالعات مربوط به مراکز درمانی -  مطالعات طراحی بیمارستان کودکان - نمونه پلان و نقشه و برش آزمایشگاه و تصویربردای درمانی - نمونه پلان اتاق رادیولوژی+نمونه پلان اتاق سنوگرافی - فضای رادیو تراپی+فضای سی تی اسکن - CT_SCAN  - معرفی ریزفضاهای آزمایشگاه و تصویربرداری - بررسی پاراکلینیک ها و دپارتمانهای تصویربرداری