پروژه مورد نظر در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

این پروژه در قالب پاورپوینت در 123 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست مباحث:

 • تهویه مطبوع
 • راه حل ها برای کنترل جریان هوا
 • انواع سیستم های تهویه مطبوع در بیمارستان
 • شرایط دما، رطوبت، فشار، درجه ی پاکیزگی هوا در فضا های بیمارستان
 • بررسی تأسیسات بخش بستری داخلی و جراحی
 • جدول الگو های جریان هوا در بخش جراحی
 • شرایط هوای داخلی
 • رطوبت هوا
 • تعویض هوا
 • فشار نسبی
 • گرم کردن فضای محیطی در فصل سرد
 • خنک کردن فضا های محیطی در فصل گرم
 • هواساز
 • فن کوئل
 • سیستم هوا رسانی
 • تأسیسات بهداشتی
 • لوله کشی آب گرم و آب سرد
 • لوله کشی گاز های طبی
 • بررسی تأسیسات بخش اتاق عمل
 • تهویه هوا
 • سقف های معلق
 • شرایط طرح داخل
 • سیستم تهویه مطبوع (در اطاق عمل)
 • سیستم تهویه مطبوع (در اطاق ریکاوری)
 • سیستم تهویه مطبوع (در بخش پرستاری)
 • جریان هوا بین سالن ریکاوری
 • جریان هوا بین بخشهای ویژه (ICU  CCU   NICU )
 • جریان هوا بین فضای اتاق عمل
 • انواع سیستم های ایزوله
 • اتاق کار کثیف
 • اتاق کار تمیز
 • جریان هوا بین فضای استریل
 • بررسی تأسیسات بخش زایمان
 • پیش ورودی
 • زایمان طبیعی و فضاهای پشتیبانی آن
 • زایمان سزارین فضاهای پشتیبانی آن
 • تأسیسات بهداشتی در بخش زایمان
 • بررسی تأسیسات بخش مراقبت های ویژه نوزادان
 • عوامل تأثیرگذار در طراحی تأسیسات گرمایی، تعوض هوا و تهویه مطبوع
 • منطقه پیش ورودی
 • منطقه بستری نوزادان
 • فضاهای اداری
 • فضاهای پشتیبانی
 • آزمایشگاه نوزادان
 • انتخاب سیستم
 • فضاهای حساس
 • دستگاه هوارسان
 • تأسیسات بهداشتی بیمارستانها
 • تأسیسات آبرسانی
 • تأسیسات فاضلاب
 • کانال کشی
 • تأسیسات فنی
 • تهویه و گاز
 • منبع مرکزی گاز
 • واحد گرمایش مرکزی
 • تأسیسات حریق آتش نشانی
 • طراحی سیستم اطفاء حریق
 • سیستم های الکتریکی
 • منابع

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


دانلود ضوابط و استاندارهای تأسیسات در بیمارستان - پاورپوینت بررسی تأسیسات بیمارستان و درمانگاه ها - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی تأسیسات در مراکز درمانی - مطالعات طراحی تأسیسات در بیمارستان و مراکز درمانی - بررسی سیستم های تهویه مطبوع در بیمارستان - نقد و تحلیل و بررسی تأسیسات در بیمارستان - اطلاعات کامل و تصاویر تأسیسات در بیمارستان - ضوابط و مقررات طراحی معماری تأسیسات مراکز درمانی و بیمارستان - درسنامه و آموزش و کتاب و مقاله تأسیسات در بیمارستان - ابعاد و استانداردهای طراحی تأسیسات بیمارستان - پاورپوینت بررسی تأسیسات بخش بستری داخلی و جراحی - پاورپوینت بررسی تأسیسات بخش اتاق عمل بیمارستان - بررسی تأسیسات بخش زایمان در بیمارستان - بررسی تأسیسات بخش مراقبت های ویژه نوزادان - بررسی تأسیسات بهداشتی و فنی بیمارستانها - بررسی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی در بیمارستان - بررسی تأسیسات ایزوله و استریل و اتاق ریکاوری بیمارستان - بررسی سیستم تأسیسات بخش پرستاری و جراحی بیمارستان - طراحی معماری4+بیمارستان+تأسیسات+تهویه - درمانگاه ها+مراکز درمانی+بیمارستان+تأسیسات+هوا