این پروژه در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه موردنظر در قالب پاورپوینت در 65 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • طراحی بیمارستان
 • بررسی کانسپت و ایده
 • بررسی خلوص حجم
 • دیاگرام های عملکردی برای هریک از بخشهای بیمارستانی
 • چارت اجزای یک بیمارستان
 • دیاگرام ارتباط تالار اطاقهای عمل با دیگر واحدهای بیمارستان
 • دیاگرام ارتباط بخش اورژانس با دیگر واحدهای بیمارستان
 • دیاگرام ارتباط بخشهای بستری با دیگر واحدهای بیمارستان
 • دیاگرام ارتباط بخشهای ویژه با دیگر واحدهای بیمارستان
 • تعریف درجه بندی ارتباط ها
 • نمودار ارتباطی بخش با دیگر بخش های بیمارستان
 • بررسی موردی چند بیمارستان
 • بیمارستان پارس(رشت)
 • Prentice women’s Hospital
 • بیمارستان آتیه
 • بررسی بیمارستان امام خمینی سنقر

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت بررسی مبانی نظری بیمارستان - دانلود پروژه آماده و کامل مبانی نظری بیمارستان - دانلود مطالعات و مبانی نظری طراحی بیمارستان - نقد و تحلیل و بررسی مبانی نظری بیمارستان - بررسی بیمارستانها و مراکز درمانی - ضوابط و استانداردهای طراحی بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی - آموزش+درسنامه+کتاب+پاورپوینت+بیمارستان - بررسی کانسپت و ایده در طراحی بیمارستان - بررسی موردی چند نمونه داخلی بیمارستان - بررسی نمونه های تطبیقی خارجی بیمارستان - تحلیل و بررسی بیمارستان پارس(رشت) - نقد و بررسی بیمارستان آتیه - نقد و تحلیل و بررسی بیمارستان Prentice women’s Hospital - بررسی اجزای بیمارستان و مراکز درمانی - مبانی نظری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی - طراحی معماری+بیمارستان+مراکز درمانی+مبانی نظری