• پروژه مورد نظر در معمار98 تهیه و تنظیم شده است.
 • پروژه در یک پاورپوینت در 52 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.
 • مزیت های پروژه: تهیه نقشه های این بیمارستان بسیار مشکل بوده و در اینترنت نتایجی برای دریافت نقشه حاصل نمی شود و ما با تهیه تصاویر نقشه های قدیمی و رنگ بندی فضا آن را گویاتر کردیم. تصاویر با حضور میدانی در خارج و داخل بنا بدست آمده و کاملاً بروز هستند. پروژه شامل معرفی کامل و بررسی فضاهای خارجی و داخلی، فرم، تحلیل پلان ها و فضاها و سایر بخش ها می باشد.
 • برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • معرفی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره)
 • موقعیت و مکانیابی
 • بخشها و واحدهای مختلف مرکز
 • سیستم فرم بیمارستان
 • دیاگرام قرارگیری بخش ها در طبقات ساختمان اصلی
 • ریز فضای طبقات
 • طبقه بندی حوزه های عملکردی
 • بررسی ورودی
 • امکانات بخش ها
 • بخش های درمانی مربوط به بیماران سرطانی
 • بررسی بخش آنکولوژی
 • بررسی اتاق های بستری
 • بررسی اتاق ایزوله
 • بررسی بخش تشخیص
 • بررسی انبار دارویی
 • بررسی بخش رادیوتراپی
 • بررسی اتاق های سی تی اسکن
 • بررسی بخش های شتاب دهنده پرتوها
 • بررسی اتاق کنترل لینکس
 • بررسی اتاق تولید قطعات سرب
 • بررسی بخش جراحی
 • بررسی بخش اورژانس
 • بررسی پلان های موجود
 • بررسی پلان زیرزمین
 • بررسی معرفی فضاها
 • بررسی حوزه های عملکردی
 • بررسی سیرکولاسیون
 • بررسی طبقه سوم : بخش داخلی
 • بررسی فضا های ارتباطی
 • بررسی سیرکولاسیون
 • بررسی معرفی فضاها
 • بررسی حوزه های عملکردی
 • بررسی ارتباطات عمودی
 • بررسی ویژگی های مقطع
 • بررسی تأسیسات
 • بررسی تهویه
 • بررسی سالن کنفرانس

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


نقد و تحلیل و بررسی بیمارستان امام خمینی ساری - دانلود پاورپوینت بررسی بیمارستان امام خمینی ره شهر ساری - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی بیمارستان امام خمینی ساری - دانلود نقشه و پلان و نما و برش بیمارستان امام خمینی ساری - اطلاعات و تصاویر کامل بیمارستان امام خمینی ساری - بیمارستان امام ره+بیمارستان خمینی+شهر ساری+مازندران - بررسی دیاگرام ها و روابط فضاها در بیمارستان امام خمینی ساری - دانلود+عکس+نقشه+بیمارستان امام خمینی+ساری+مازندران - نقد و تحلیل نمونه ایرانی بیمارستان امام خمینی ساری - بررسی نمونه تطبیقی داخلی بیمارستان امام ره ساری - نقد و تحلیل و بررسی چند نمونه بیمارستان داخلی و ایرانی+امام+ساری - بررسی اتاق ایزوله+بستری+تشخیص+آنکولوژی - بررسی و معرفی فضاهای بیمارستان امام خمینی ساری - بررسی تهویه و تأسیسات و مقطع بیمارستان امام ساری - بررسی سیرکولاسیون و فرم و رنگ بیمارستان امام خمینی ساری -ساری+امیر مازندرانی+خیابان رازی+بیمارستان امام خمینی - طرح معماری+تحلیل بیمارستان+نمونه داخلی+نمونه ایرانی - فرم+رنگ+سیرکولاسیون+معرفی فضا بیمارستان خمینی ساری