ساختمان بتنی

این پروژه به طور اختصاصی در گروه مطالعاتی معمار98 گردآوری و تنظیم شده است.

این پروژه در 68 اسلاید در قالب پاورپوینت به صورت کامل و فهرست شده آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

تعریف   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4
ساختمان بتن آرمه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5
مزیت ها و محدودیت های بتن آرمه   ــــــــــــــــــــــــــــــــ  6
پی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  7
خرک   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  11
انواع خم در میله گرد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  12
وصله کردن آرماتور   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  13
اتصال گره    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  14
وصله جوشی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  16
ستون   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  18
آرماتور عرضی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  19
تیرها   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  23
انواع تیرها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25
دیوار برشی   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  30
دال چیست؟   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  31
انواع دال   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  32
سقف تیرچه و بلوک   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  39
بلوک   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42
میله گرد ها   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  43
سقف کرومیت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  53
سقف پلیمری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  58
دال تخت کوبیاکس   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  61
مزایای دال تخت کوبیاکس نسبت به دال بتنی   ــــــــــــــ  62
سقف سیاک   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  64
را پله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  66
 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


بررسی کامل ساختمان بتنی-تجزیه و تحلیل ساختمان های بتنی-پاورپوینت ساختمان بتنی-پروژه کامل ساختمان بتنی-ppt کامل ساختمان بتنی-پروژه آماده ساختمان بتنی-آشنایی کامل با جزییات ساختمان بتنی-بررسی ساختمان های بتن آرمه-پاورپوینت بررسی کامل ساختمان بتنی-اطلاعات کامل مربوط به طراحی ساختمان های بتنی-ppt ومقاله و پایان نامه بررسی و تحلیل ساختمان های بتنی-پروژه آماده و کامل بررسی ساختمان های بتنی-اصول و ضوابط و مبانی طراحی ساختمان های بتنی و بتن آرمه-پاورپوینت کامل و آماده بررسی ساختمان های بتنی-جزییات و دیتیل ها و استانداردهای طراحی ساختمان های بتنی-درسنامه و آموزش جامع و کامل ساختمان های بتنی-بررسی و طراحی و ویژگی های ساختمان بتنی آرمه-ویژگی ها  و نقشه و ها و پلان مربوط به ساختمان های بتنی-تجزیه و تحلیل و بررسی ساختمان های بتنی-نقشه و پلان و تصاویر و ترسیم ساختمان های بتنی - درس ساختمان1و2+معماری+طراحی فنی+ساختمان های بتنی - پروژه بررسی ساختان بتن آرمه+پی+خرک+اتصال گره - دانلود فایل پروژه پاورپوینت اجرای ساختمان های بتنی - دانلود پاورپوینت درس اجرای ساختمان های بتنی - پروژه نقد و تحلیل و بررسی سازه و ساختمان های بتنی -  دانلود مطالعات و درسنامه و جزوه و تحقیق اجرای ساختمان های بتنی - دانلود رایگان و خرید و دریافت و تهیه پروژه اجرای ساختمانهای بتنی - دانلود پروژه بررسی سقف کرومیت+سقف پلیمری+سیاک+کوبیاکس - دانلود استانداردها و قوانین طراحی و اجرایی ساختمان های بتنی - خرید و تهیه آنلاین بهترین و کاملترین پکیج پاورپوینت ساختمان فلزی و بتنی - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی انواع سقف ها در سازه های فولادی و بتنی - خرید و تهیه آنلاین کاملترین پکیج پاورپوینت ساختمان فلزی و بتنی