معماری پست مدرن

 

این پروژه به طور تخصصی در گروه مطالعاتی معمار98 گردآوری شده است.

پروژه در 80 اسلاید در یک پاورپوینت کامل و قابل ویرایش تهیه و تنظیم شده ست.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست موضوعات:

 • معماری پست مدرن  ............................................................................. 5
 • پست مدرنیسم   ................................................................................. 10
 • ویژگی های معماری پست مدرن ............................................................. 11
 • جدول تمایز مدرنیسم و پست مدرنیسم از دیدگاه ایهاب حسن ...................... 22
 • عقاید معماران پست مدرن  .................................................................... 24
 • مهمترین مضامین پست مدرنیته  ............................................................. 26
 • طرح موزه ملی لندن-1980   ................................................................... 28
 • نظرات پست مدرنیسم ها در رابطه با عوامل تعیین فرم ساختمان   ................ 32
 • رابرت ونچوری  ..................................................................................... 33
 • خانه مادر ونچوری   ............................................................................... 34
 • دیگر پروژه های شاخص ونچوری  ............................................................. 36
 • میدان ایتالیا  ....................................................................................... 37
 • پروژه های دیگر چارلز مور ....................................................................... 44
 • مجموعه آپارتمان های پروت ایگو ............................................................. 46
 • باغ خیال چارلز جنکز   ........................................................................... 48
 • شکست معماری مدرن ......................................................................... 49
 • پلان یک خانه طراحی شده در شهر چندیگار در هند .................................... 50
 • معماران شاخص سبک پست مدرن در اروپا  .............................................. 51
 • معماران شاخص پست مدرن در ژاپن  ....................................................... 52
 • معماران شاخص پست مدرن در ایران  ...................................................... 53
 • پست مدرن سفید  ............................................................................... 54
 • چاپ کتاب پنج معمار  ............................................................................ 56
 • تفاوت معماری مدرن و پست مدرن  .......................................................... 60
 • برخی از پروژه های مهم به سبک پست مدرن  ........................................... 61
 • بانک مرکزی آمریکا-فیلیپ جانسون  .......................................................... 62
 • کلیسای جامع،گرندویگ کرک  .................................................................. 63
 • ساختمان فرهنگی اجتماعی پرتلند، مایکل گریو 1982 .................................  64
 • ساختمان MI6لندن، تری فارل 1990 .......................................................... 65
 • ساختمان سونی، فیلیپ جانسون-1984  .................................................. 66
 • برج تجاری-اداری ترانس آمریکا، سانفرانسیسکو 1972 .................................  67
 • اشتانس گالری، اشتوتگارت ...................................................................  68
 • ساختمان خدمات عمومی، پورتلند، اورگون ...............................................  70
 • کتابخانه کانزاس ‌سیتی در ایالت میسوری  ...............................................  71
 • عمارت خانواده زوفری ............................................................................  72
 • لوله‌کشی فاضلاب «روکار» ساختمانی در درسدن، آلمان .............................  73
 • دکتر صارمی و مقدمه ای بر کتاب پست مدرنیته و معماری  ..........................  75

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت بررسی کامل معماری پست مدرن-پروژه کامل معماری پست مدرن- ppt معماری پست مدرن-پروژه آماده معماری پست مدرن-پاورپوینت معماری پست مدرن-post modern architecture-ایهاب حسن نظریه پرداز پست مدرن-بررسی معماری پست مدرن-تحلیل معماری پست مدرن-نقد و بررسی معماری پست مدرن-اطلاعات کامل مربوط به معماری پست مدرن و پسا مدرن-پاورپوینت آماده و کامل مربوط به معماری پست مدرنیته-ppt و مقاله و پایان نامه بررسی معماری پست مدرن-پروژه آماده و کامل بررسی معماری پست مدرن-دانلود پاورپوینت مبانی و ویژگی ها و اصول معماری پست مدرن-نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل معماری پست مدرن-پاورپوینت بررسی معماری پست مدرن-دانلود کتاب و پاورپوینت پست مدرنیته و معماری-تاریخچه و ویژگی های معماری پست مدرنیته و پسا مدرن-ساختمان ها و پروژه های ساخته شده به سبک پست مدرن-نظرات و عقاید و مضامین و نظرات معماران پست مدرن - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی معماری پست مدرن -دانلود مطالعات معماری پست مدرن - دانلود نمونه نقشه ها و پلان ها و نما و برش معماری پست مدرن - تصاویر و معرفی نمونه ساختمان های پست مدرن معماری - معماری+معرفی ایهاب حسن+معرفی دکتر صارمی+پست مدرن - معرفی و شناخت معماران شاخص پست مدرن ایران و ژاپن و اروپا - معرفی کتابخنه کانزاس+عمارت زوفری+ساختمان سونی جانسون - ساختمان MI6 لندن+ساختمان فرهنگی پرتلند+کلیسای جامع گرندویگ - ویژگی های معماری پست مدرن+رابرت ونچوری+عقاید معماران پست مدرن - دانلود رایگان و خرید و دریافت و تهیه پروژه معماری پست مدرن