این پروژه به طور اختصاصی در گروه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه در یک فایل ورد word در 39 صفحه تهیه شده است.

دریافت رایگان است.


فهرست:
1.    درباره شیوه تولید: فئودالیسم یا استبداد در نظام سرمایه داری  .........................    3
2.    تغییر و تحول نظام سرمایه داری در ایران  .........................................................   4
3.    تکامل نظام سرمایه داری از زبان شومپیتر  .....................................................    6
4.    نظریه نظام جهانی و نقد جهانی شدن ( بررسی نظریات امانوئل والرستین)  ........    11
5.    مبانی روش شناختی و مفاهیم پایه  ...........................................................    12
6.    مفاهیم پایه  ...........................................................................................    15
7.    نظام جهانی و نقد مفهوم جهانی شدن ........................................................    16
8.    نظریه های بوروژازی درباره "تحول سرمایه داری"  ............................................    22
9.    آشنایی با تفکر اقتصادی لودویگ میزس  ........................................................   23
10.  ساختار روحی‌ و هدف‌ نظام‌ سرمایه‌داری  .......................................................   26
11.  ساختار شکلی‌ و مبانی‌ حقوقی‌ "نظام‌ سرمایه‌داری"  ......................................   27
12.  ساختار محتوایی‌ "نظام‌ سرمایه‌داری"  ..........................................................   27
13.  بررسی مسئله توزیع  ................................................................................   28
14.  توزیع‌ دارائی‌ها  .........................................................................................   29
15.  توزیع‌ درآمدها  ..........................................................................................   33

 

چکیده:

ثروت، شامل دارائی ها و درآمدها است و انچه بیشترین نقش را در ثروتمند شدن افراد دارد، دارایی است، نه درآمدهای ناشی از کار و تلاش فکری و دستی و دیگر منابع درآمدی. اگر زمین و منابع طبیعی که به طور عادی در مراحل اولیه «توسعه‌ یافتگی»، بزرگترین‌ بخش‌ ثروت‌ را تشکیل‌ می‌دهند، به نحو عادلانه‌ و  براساس‌ کار و تلاش‌ و مصلحت‌ واقعی‌ مردم‌ هر کشوری‌ تقسیم‌ و توزیع‌ گردد، بطور طبیعی‌ انتظار می‌رود که‌ اختلاف‌ طبقاتی‌ فاحش‌ صورت‌ نگیرد. اگر به‌ درآمد سرانه‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ نظر کنیم، ملاحظه‌ خواهیم‌ کرد که‌ حداکثر درآمد سرانه‌ آنها بطور تقریبی‌ 30 هزار دلار است، اما در مقابل، ثروت‌ مولد سرانه‌ آنها بسیار بیشتر است. و ...

توزیع‌ درآمدها
درآمد سالانه‌ آمریکائیان‌ نیز بطور بسیار نابرابر توزیع‌ گردیده‌ است.
«در سال‌ 1987 بیست‌ درصد پایین‌ و فقیر خانواده‌های‌ آمریکایی‌ فقط‌ 6/4 درصد کل‌ درآمد کشور را دریافت‌ می‌کردند، در حالی‌ که‌ بیست‌ درصد بالا و ثروتمند خانواده‌های‌ آمریکایی‌ 7/43 درصد آن‌ را می‌گرفتند. این‌ سهمیه‌ها با آنچه‌ که‌ در پایان‌ جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ یعنی‌ بیش‌ از 40 سال‌ پیش، وجود داشته، مشابهت‌ دارد. افراد دارای‌ درآمدهای‌ بالا بطور عمده‌ از دو گروه‌ مشابه‌ تشکیل‌ شده‌ است. گروه‌ اول‌ شامل‌ کسانی‌ است‌ که‌ از درآمدهای‌ ناشی‌ از ....

توزیع‌ دارائی‌ها
ثروت، شامل‌ دارائی‌ها و درآمدها است‌ و آنچه‌ بیشترین‌ نقش‌ را در ثروتمند شدن‌ افراد دارد، دارایی‌ است، نه‌ درآمدهای‌ ناشی‌ از کار و تلاش‌ فکری‌ و دستی‌ و دیگر منابع‌ درآمدی. اگر زمین‌ و منابع‌ طبیعی‌ که‌ بطور عادی‌ در مراحل‌ اولیة‌ «توسعه‌ یافتگی»، بزرگترین‌ بخش‌ ثروت‌ را تشکیل‌ می‌دهند، به نحو عادلانه‌ و  براساس‌ کار و تلاش‌ و مصلحت‌ واقعی‌ مردم‌ هر کشوری‌ تقسیم‌ و توزیع‌ گردد، بطور طبیعی‌ انتظار می‌رود که‌ اختلاف‌ طبقاتی‌ فاحش‌ صورت‌ نگیرد. اگر به‌ درآمد سرانه‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ نظر کنیم، ملاحظه‌ خواهیم‌ کرد که‌ حداکثر درآمد سرانه‌ آنها بطور تقریبی‌ 30 هزار دلار است، اما در مقابل، ثروت‌ مولد سرانه‌ آنها بسیار بیشتر است.
«بانک‌ جهانی‌ اخیراً‌ به‌ برآورد ثروت‌ مولد سرانه‌ دست‌ زده‌ است. کشورهای‌ پر وسعت، کم‌ جمعیت‌ ولی‌ در عین‌ حال‌ خوب‌ تحصیل‌ کرده‌ای‌ مانند استرالیا و ...

 

  • دریافت فایل
  • عنوان فایل: بررسی کامل تغییر و تحول و تکامل نظام سرمایه داری
  • نوع فایل: یک فایل Word در 39 صفحه.

 

 


تغییر و تحول(تکامل) نظام سرمایه داری-بررسی نظام سرمایه داری-ppt بررسی نظام سرمایه داری-پاورپوینت کامل نظام سرمایه داری-نظام سرمایه داری محور اقتصاد و توسعه-pdf تکامل نظام سرمایه داری-پروژه بررسی تکامل نظام سرمایه داری-پروژه آماده بررسی تغییر و تحول نظام سرمایه داری-Change- and-evolution-of-the-capitalist-system-مقاله بررسی نظام سرمایه داری-محور اقتصاد و توسعه-مقاله و پایان نامه و تحقیق بررسی نظام های سرمایه داری-ppt و pdf بررسی تغییر نظام های سرمایه داری-اطلاعات کامل مربوط به تکامل و تغییر نظام های سرمایه داری-پروژه بررسی تغییر و تحول نظام سرمایه داری در ایران-بررسی ومطالعه نظام سرمایه داری محوراقتصاد و توسعه-بررسی نظریه های شومپیترو والرستین ولودویگ میزس درنظام سرمایه داری-مفاهیم پایه و اهداف و ویژگی های تغییر و تکامل نظام های سرمایه داری - خرید و تهیه و دانلود و دریافت پروژه بررسی اقتصاد و سرمایه داری جامعه - دانلود مطالعات کامل بررسی تغییر نطام های سرمایه داری و فرهنگ - بررسی نطام سرمایه داری+شومپیتر+نظام سرمایه داری در ایران - نظریه نظام جهانی و نقد جهانی شدن وبررسی نظریات امانوئل والرستین - بررسی نظریه های بوروژازی درباره تحول سرمایه داری - بررسی تاریخچه و تعاریف و مبانی و نظریه های تغییر و تحول سرمایه داری - بررسی تفکر اقتصادی لودویگ میزس+نظریه های بوروژازی در تحول سرمایه - بررسی ساختار شکلی نطام سرمایه داری+توزیع دارایی ها+توزیع درآمدها - پروژه نقد و تحلیل و بررسی تغییر سیستم و نظام سرمایه داری و اقتصاد - دانلود پروژه پاورپوینت+ورد Word+درسنامه+جزوه+تحول نظام سرمایه داری