سیستم آبرسانی در ساختمان

 

  این پروژه به طور اختصاصی در گروه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

  پروژه در یک پاورپوینت در 89 اسلاید به طور کامل بررسی شده است.

  برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

  فهرست:

  • مخازن توزیع آب ..............................................................................   5
  • تقسیم بندی مخازن از نظر موقعیت نسبت به سطح زمین   ....................   6
  • دسته بندی مخازن توزیع از نظر موقعیت نسبت به سطح منطقه مصرف  ..... 10
  • تقسیم بندی مخازن از لحاظ شکل هندسی  .......................................  12
  • شبکه ثقلی – پمپاژ  .......................................................................  14
  • ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼب  ........................................................................  16
  • ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ازﻛﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ...............................  18
  • سیستم لوله کشی با برگشت مستقیم  ............................................. 20
  • سیستم لوله کشی با برگشت معکوس  .............................................  23
  • سیستم لوله کشی مختلط  .............................................................  25
  • روش های اتصالات لوله کشی با کاربردهای متفاوت  .............................   26
  • انواع و موارد استفاده از لوله ها   ........................................................  38
  • لوله های چدنی  .............................................................................  39
  • روش کارگذاری لوله های آب و فاضلاب  ................................................  45
  • لوله های مسی و آلیاژهای آن ...........................................................  48
  • لوله های سیمانی  .........................................................................  51
  • لوله های آلومینیومی  ......................................................................  53
  • لوله های سفالی( لعابدار)   ..............................................................  55
  • لوله های پلاستیکی  .......................................................................  56
  • مزایای لوله های پی وی سی   ..........................................................  60
  • معایب لوله های  پی وی سی  ..........................................................  62
  • ساختار لوله های سوپر پایپ  ...........................................................   68
  • لوله های پنج لایه  ..........................................................................   71
  • مزایای لوله های پنج لایه  .................................................................   72
  • جمع آوری و استفاده از آب باران  .........................................................  75
  • میانگین تولید فاضلاب شهری  ............................................................  77
  • روش های سازماندهی فاضلاب جهت تصفیه  ........................................  78
  • تشخیص گرفتگی و رفع آن  ................................................................  80
  • فنر زنی  ........................................................................................   83
  • گرفتگی کفشوی  ............................................................................  86
  • گرفتگی دستشویی و ظرفشویی  .......................................................  88

   

   

  برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

   

   

   

   

   

   


  پاورپوینت کامل سیستم آبرسانی ساختمانها-پروژه آماده سیستم آب رسانی ساختمان-بررسی سیستم آبرسانی ساختمان ها-ppt سیستم آبرسانی ساختمان-پاورپوینت آماده بررسی سیستم آبرسانی ساختمان-تجزیه و تحلیل سیستم آبرسانی-سیستم آبرسانی در صنعت ساختمان سازی-روش های سازماندهی فاضلاب جهت تصفیه-تقسیم بندی مخازن آب از نظر موقعیت نسبت به سطح زمین-میانگین تولید فاضلاب شهری-اطلاعات و مطالعات کامل بررسی سیستم های آبرسانی در ساختمان-پاورپوینت آماده و کامل بررسی سیستم آبرسانی در ساختمان و منازل-پروژه آماده و کامل بررسی سیستم آبرسانی در ساختمان ها-تحقیق و مقاله و پایان نامه بررسی سیستم آبرسانی ساختمان-ضوابط و استاندارهای طراحی سیستم های آبرسانی ساختمان-شرایط و ویژگی های طراحی سیستم های آبرسانی ساختمان-معایب و مزایای بررسی سیستمهای آبرسانی در ساختمان-تجزیه و تحلیل و بررسی سیستم آبرسانی ساختمان-بررسی روش های سازماندهی فاضلاب جهت تصفیه در ساختمان-آموزش ودرسنامه وجزوه بررسی سیستم آبرسانی درصنعت ساختمان سازی - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی اصول لوله کشی و آبرسانی در ساختمان - دانلود مطالعات و پاورپوینت اصول لوله کشی آب و فاضلاب در ساختمان - طراحی معماری+مطالعات تاسیسات مکانیکی+آبرسانی و فاضلاب ساختمان - بررسی تقسیم بندی و دسته بندی مخازن آب و توزیع از نظر موقعیت - بررسی شبکه ثقلی+پمپاژ+لوله کشی فاضلاب+سیستمهای لوله کشی - بررسی انواع و مواد استفاده از لوله ها+روش کارگذاری لوله ها - بررسی فنرزنی لوله های فاضلاب+گرفتگی کفشوی+گرفتگی دستشویی - دریافت رایگان ودانلود و تهیه وخرید پروژه لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان - مطالعات معماری+پاورپوینت+تاسیسات ساختمان+لوله کشی+آبرسانی - دانلود نقشه ها وپلان های طراحی لوله کشی فاضلاب و آبرسانی ساختمان