طرح پیشنهادی موزه زیر پل میرداماد

استودیو معماری کات در ایران با هدف سازماندهی فضاهای شهری از طرح ایجاد موزه مردم شناسی زیر پل میرداماد تهران رونمایی کرده است. همانطور که واقفید زمین در تهران بسیار ارزشمند است و ایجاد یک مجتمع فرهنگی نیازمند مقدار قابل توجهی هزینه و زمین است که بدین منظور باید ساختمان های زیادی تخریب شود؛  لذا بهتر است از فضاهای فراموش شده و پرت به نحو احسن استفاده شود.


طرح پیشنهادی موزه زیر پل میرداماد

با توجه به مطالعات موجود، ارتفاع پل 7 متر و عرض آن 14.1 متر می باشد که طرح موزه زیر آن همانند یک ویترین جلوی چشم عابران قرار می گیرد. در ادامه به منظور رسیدگی به مسائل مربوط به سر و صدا در زیرپل، از هندسه نوع قوس و گنبد استفاده کرده اند که حالت آکوستیک داشته باشد و این پوشش تا روی ستون ها نیز تعمیم داده شده است. 

طرح پیشنهادی موزه زیر پل میرداماد

طرح پیشنهادی موزه زیر پل میرداماد

طرح پیشنهادی موزه زیر پل میرداماد

طرح پیشنهادی موزه زیر پل میرداماد

طرح پیشنهادی موزه زیر پل میرداماد

طرح پیشنهادی موزه زیر پل میرداماد

طرح پیشنهادی موزه زیر پل میرداماد

طرح پیشنهادی موزه زیر پل میرداماد


تصاویر کنونی پل میرداماد

تصاویر کنونی پل میرداماد

تصاویر کنونی پل میرداماد


منبع: آرل.

انتهای پیام.

مهدی کامبوزیا - طرح پیشنهادی موزه زیر پل میرداماد و مهدی کامبوزیا - تحلیل و بررسی پل میرداماد تهران - دانلود اطلاعات و مطالعات پل میرداماد - دانلود تصاویر و نقشه ها و مدارک پل میرداماد