اصول ساخت استخر

 

  این پروژه به طور اختصاصی در گروه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

  پروژه مورد نظر در یک پاورپوینت کامل در 71 اسلاید گردآوری شده است.

  برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

  فهرست:

  • انواع استخر و امکانات و تجهیزات آنها  .............................................  4
  • تأسیسات و تجهیزات استخر شنا (فضاهای جنبی)  .........................  14
  • تأسیسات عمومی استخر  ..........................................................  20
  • اصول کلی در ساخت استخر  .......................................................  22
  • مراحل اجرای استخر  ..................................................................  25
  • تأسیسات   ...............................................................................  35
  • دستگاه کلر زنی - کلریناتورchlorinator -دوزینگ پمپ  .......................  37
  •  اجزای پمپ کلرزنی  ...................................................................  40
  • اجزای استخر   ...........................................................................  42
  • انواع مختلف استخر و آب نما داخل زمین  .......................................   44
  • استخر های بتنی  ......................................................................  47
  • حالات کلی برای ساخت .............................................................   48
  • انواع ساخت و ساز استخرها  .......................................................  49
  • استاندارد ها  .............................................................................  65

   

   

   

   

   

  برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

   

   

   

   

   

   


  پاورپوینت اصول طراحی و ساخت استخر-پاورپوینت کامل تأسیسات و اصول ساخت استخر- ppt اصول ساخت استخر-پروژه کامل تأسیسات و اصول ساخت استخر-پروژه آماده تأسیسات و اصول ساخت استخر-بررسی تأسیسات و اصول ساخت استخر-تجزیه و تحلیل تأسیسات و اصول ساخت استخر-انواع مختلف استخر و آب نما-استانداردها و ضوابط طراحی و ساخت استخر-پاورپوینت کامل استانداردها و ضوابط ساخت استخرها-تحقیق و مقاله و پایان نامه بررسی تأسیسات و اصول ساخت استخر-پاورپوینت آماده و کامل بررسی تأسیسات و اصول ساخت استخر-اطلاعات و مطالعات کامل مربوط به تأسیسات و اصول ساخت استخر-پروژه آماده و کامل بررسی تأسیسات و اصول ساخت استخر-ضوابط و استانداردها و اصول ساخت استخرها و تأسیسات استخرها-آموزش و درسنامه و جزوه اصول طراحی استخرها-روشهای اجرایی و طراحی و روش ساخت استخرها و تأسیسات استخرها-بررسی تأسیسات و اصول ساخت استخرها - دانلود پاورپوینت مطالعات و بررسی اصول طراحی و ساخت استخر  -  نقد و بررسی و تحلیل پروژه تاسیساتی و ساخت استخر - طراحی معماری+ضوابط طراحی ساخت استخر مسکونی و تجاری و ورزشی - دانلود مدارک و نقشه ها و تصاویر کامل تاسیسات و اصول طراحی استخر - دانلود و خرید و تهیه و دریافت رایگان پروژه تاسیسات و اصول ساخت استخر - پروژه بررسی انواع استخر+تجهیزات استخر+مراحل اجرای استخر - بررسی انواع استخر+انواع ساخت و ساز استخرها+شیوه های ساخت استخر - بررسی دستگاه کلر زنی و کلریناتور و chlorinator و دوزینگ پمپ - طرح معماری+تاسیسات مکانیکی+اصول ساخت و طراحی استخر - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی و تعاریف و مبانی و تاریخچه و استانداردها استخر - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی و تعاریف و مبانی و تاریخچه ساخت استخرها