کناف در ساختمان


Knauf in the construction industry
این پروژه به طور اختصاصی در مجموعه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.
پروژه مورد نظر در یک پاورپوینت به صورت کامل در 61 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.


برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • پیش گفتار  .....................................................  5
 • تاریخچه  .........................................................  7
 • محصولات و ابزار ..............................................   8
 • صفحات روکش دار گچی ...................................   8
 • صفحات معمولی   ...........................................   9
 • صفحات مقاوم در برابر رطوبت  ...........................  10
 • صفحات مقاوم در برابر حریق   ..........................   11
 • صفحات مقاوم در برابر رطوبت و حریق  ................  12  
 • صفحات مسلح سیمانی  .................................  13
 • آکواپانل .........................................................  14
 • موارد استفاده  ...............................................  15
 • مزایا .............................................................  16
 • تایل های سقفی  ..........................................  17
 • تایل های ساده  .............................................  18
 • تایل های آکوستیک 18/6 ................................   19
 • بتونه درزگیر  .................................................   20
 • نوار درزگیر .....................................................  22
 • سیستم ها و کاربردها  ....................................  24
 • دیوارهای جداکننده  .........................................  26
 • مزایا  ............................................................  28
 • روش اجرا ......................................................  30
 • کاربردهای ویژه  ..............................................  34
 • دیوارهای پوششی کناف  .................................  40
 • دیوارهای پوششی با سازه  .............................  41
 • سقف های کاذب یکپارچه کناف ایران  ................   49
 • قطعات ویژه  ...................................................  50
 • روش اجرا  .....................................................  51
 • کاربردها  .......................................................  56-61

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 


درسنامه استفاده کناف در ساختمان-پاورپوینت کامل بررسی کناف در ساختمان-ppt آشنایی با کناف در ساختمان سازی-پروژه آماده بررسی کناف در صنعت ساختمان-بررسی کناف در ساختمان-ضوابط و استانداردهای کار با کناف در ساختمان-تجزیه و تحلیل کاربرد کناف در ساختمان سازی-آشنایی با روشهای اجرایی کناف در ساختمان-ویژگی های استفاده کناف در تأسیسات مکانیکی ساختمان-پاورپوینت آماده کاربردهای کناف در ساختمان سازی-مقاله و پایان نامه و تحقیق بررسی کاربرد کناف در ساختمان-درسنامه و جزوه و آموزش کاربرد کناف در ساختمان-دانلود پاورپوینت آماده و کامل بررسی کناف در ساختمان-دانلود پروژه آماده و کامل کاربرد کناف در صنعت ساختمان سازی-اطلاعات کامل مربوط به کاربردهای کناف در ساختمان-پاورپوینت بررسی کامل کاربرد کناف ها در ساختمانها-ویژگی ها و معایب و مزایای کاربرد کناف در ساختمان ها - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی و کاربرد کناف در ساختمان سازی - بررسی و ویژگیهای دیوار جداکننده کناف و سقف کناف - نقد و تحلیل و بررسی پروژه کناف کاری و بتونه کاری ساختمان - طرح معماری+مطالعات تأسیسات مکانیکی+جزئیات کناف در ساختمان - بررسی صفحات روکش دار گچی کناف+صفحات مسلح سیمانی+آکواپانل - خرید و تهیه و دانلود رایگان و دریافت پروژه طراحی کناف در ساختمان - بررسی روشهای اجرایی کناف+سقف های کاذب کناف+کاربردهای کناف - بررسی تایلهای سقفی کناف+تایلهای آکوستیک+دیوارهای جداکننده - دانلود پاورپوینت مطالعات اجرای کناف و کاربرد آن در ساختمان سازی - دانلود مدارک و نقشه ها و پلان ها و تصاویر کامل اجرای کناف و کاربرد کناف  - دانلود مدارک ونقشه ها وپلان ها وتصاویر کامل اجرای کناف وکاربرد کناف