خانه حاج مهدی سلطان آمل

این پروژه در مجموعه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه در یک پاورپوینت در 65 اسلاید آماده شده است.

به همراه تمامی مدارک و تصاویر به صورت کامل و جامع و تصاویر پیشنهادی برای طرح احیای نمای بیرونی.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

بخش اول: مطالعه و شناخت استان

جغرافیا
اقلیم
تاریخ
آداب و رسوم

بخش دوم: شناخت شهرستان

جغرافیا
اقلیم
تاریخ
آداب و رسوم

بخش سوم: شناخت بنا

موقعیت بنا در شهرستان و نحوه دسترسی
شناخت بافت پیرامون بنا
مطالعه و پژوهش معماری بنا
تاریخچه و وجه تسمیه
کاربری سنتی بنا
ساختار و معماری سنتی
تزیینات وابسته به معماری
دوره بندی و جایگاه تاریخی بنا

بخش چهارم: آسیب شناسی

- آسیب نگاری بنا
نقشه ها
جداول و نمودارها
- آسیب شناسی بنا
تجزیه و تحلیل بر حسب عوامل مخل
تجزیه و تحلیل و جمع بندی کلی

تصاویر طرح احیاء

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 


بررسی کامل خانه حاج مهدی سلطان آمل-پاورپوینت کامل خانه حاج مهدی سلطان آمل-اطلاعات کامل خانه حاج مهدی سلطان شهرستان آمل-نقشه و پلان و برش و نمای خانه حاج مهدی سلطان آمل-آسیب شناسی خانه حاج مهدی سلطان آمل-مطالعه و شناخت خانه حاج مهدی سلطان آمل-طرح مرمت و احیای خانه حاج مهدی سلطان آمل-پروژه آماده رلوه خانه حاج مهدی سلطان آمل-بازسازی خانه حاج مهدی سلطان شهرستان آمل-ppt خانه حاج مهدی سلطان روستای پاشا کلای شهرستان آمل-دانلود پروژه آماده و کامل بررسی خانه حاج مهدی سلطان آمل-دانلود پاورپوینت آماده و کامل بررسی خانه حاج مهدی سلطان آمل-طرح شناخت و آسیب شناسی و آسیب نگاری خانه حاج مهدی سلطان آمل-مقاله و پایان نامه و تحقیق بررسی خانه روستایی حاج مهدی سلطان آمل-بررسی کامل خانه روستایی حاج مهدی سلطان در شهرستان آمل مازندران-طرح رلوه و برداشت و آشنایی با خانه حاج مهدی سلطان آمل - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی خانه حاج مهدی سلطان در آمل - دانلود پاورپوینت مطالعات منزل حاج مهدی سلطان آمل - بررسی آثار تاریخی مازندران+شهرستان آمل+پاشاکلا+حاج مهدی سلطان - بررسی طرح احیاء و تصاویر طرح احیا و تری دی3d خانه حاج مهدی سلطان - بررسی تاریخچه+اقلیم+فرهنگ+شناخت بافت خانه حاج مهدی سلطان آمل - بررسی و مطالعات تزیینات و آسیب نگاری های خانه حاج مهدی سلطان آمل - طرح معماری+درس مرمت ابنیه و آثار تاریخی+خانه حاج مهدی سلطان آمل - بررسی آثار تاریخی شمال کشور+مازندران+خانه حاج مهدی سلطان آمل -- نقد و تحلیل و بررسی معماری خانه حاج مهدی سلطان آمل - خرید و تهیه و دانلود و دریافت پروژه مرمت خانه حاج مهدی سلطان آمل