حمام ملکی بابلسر

این پروژه به طور اختصاصی توسط سایت معمار98 گردآوری، تهیه و تنظیم شده است.

پروژه در مرکز مطالعات کتابخانه ای و میراث فرهنگی شهرستان به ثبت رسیده است.

پروژه در 71 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش تهیه شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

فهرست

بخش اول:  شناخت

  • فصل 1-1:  کلیات

جغرافیا بابلسر
آشنایی با حمام های قدیمی
 معرفی بنا
اشاره به ضایعات کلی و ظاهری بنا به همراه  گزارش- عکس و کروکی از آن‌ها راه حل و ایده های اولیه در روش برخورد با این گونه ابنیه با توجه به اهمیت و موقعیت بنا

  • فصل 1-2: مطالعه و شناخت بنا

مطالعه‌ی تاریخی بنا

موقعیت بنا در گذشته و حال- کاربری بنا در دوره‌ های مختلف تهیه‌ی نقشه‌ های اصلی بنا دوره و جایگاه تاریخی بنا
سبک معماری بنا تکنیک‌های ساختمانی بکار رفته در اجزاء بنا (پایه‌ - کف‌ - سطوح  باربر و غیر باربر و پوشش‌ها و تزئینات و ...) برداشت و بررسی تزئینات

  • فصل 1-3    : آسیب شناسی بنا

آسیب ‌نگاری-آسیب شناسی
تجزیه تحلیل ، جمع بندی و نتیجه گیری


بخش دوم : طرح مرمت

  • فصل2-1 : مبانی نظری مرمت

نحوه نگرش به اصول کلی حاکم بر مرمت آثار و ابنیه تاریخی ، که شامل مصوبات و قطع نامه های کنگره های بین المللی ، قوانین داخلی که سازمان میراث فرهنگی در زمینه‌ی مبانی نظری مرمت تبیین کرده و قوانین دیگری که براساس آنها با آثار و ابنیه تاریخی برخورد می شود .

  • فصل 2-2 : مراحل حفاظت و مرمت

رفع خطر از بنا
مرمت استحفاظی و استحکامی
مرمت کامل ( جامع )

  •  فصل2-3 : طرح از بین بردن عوامل مخل

جمع آوری الحاقات نابجا جمع آوری رطوبت در پی‌ها- دیوارها- کف‌ها و  سقف هاکلاف کشی (آهنی و بتنی و...) جهت جلوگیری از استفاده‌های نامناسب  تقویت پی‌ها و دیوارها جهت جلوگیری از نشست و رانشها
بخش سوم : پیشنهادات ارائه شده

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 


ppt و pdf حمام ملکی بابلسر-پاورپوینت بررسی کامل حمام ملکی بابلسر-اطلاعات کامل بررسی حمام ملکی بابلسر-نقشه و پلان و نما و برش حمام ملکی بابلسر-طرح مرمت و درمان و احیای حمام ملکی بابلسر-پروژه آماده و کامل حمام ملکی بابلسر-رلوه و برداشت حمام ملکی بابلسر-مقاله و پایان نامه بررسی حمام ملکی بابلسر-بازسازی و احیای حمام ملکی بابلسر-بررسی و تحلیل و تصویر حمام ملکی بابلسر - دانلود مطالعات کامل بررسی حمام ملکی بابلسر - آسیب شناسی و ارزیابی حمام ملکی بابلسر - دانلود تصاویر و عکس ها و نقشه های حمام ملکی بابلسر - معرفی و شناخت و آشنایی با حمام ملکی بابلسر - بررسی تاریخچه و ساخت و معماری حمام ملکی بابلسر - بررسی حمام های قدیمی ایران+مازندران+بابلسر+حمام ملکی - اداره میراث فرهنگی شهرستان بابلسر+حمام ملکی - خرید و تهیه و دانلود رایگان و دریافت پروژه حمام ملکی بابلسر - طرح معماری+درس مرمت ابنیه تاریخی+حمام ملکی بابلسر - بررسی حمام های قدیمی