http://bayanbox.ir/view/2635667133109625849/stadium-beauty.jpg

بعضی از استادیوم های جهان در محل هایی ساخته شده اند که تماشاگران علاوه بر فوتبال از مناظر زیبای طبیعی نیز لذت می برند.

در فیلمی کهدر زیر قرار داده شده است، شما استادیوم هایی را مشاهده خواهید کرد که در آن هواداران در مناطقی خوش آب و هوا و زیبا به تماشای فوتبال می پردازند.

استادیوم هایی که در موقعیت های جغرافیایی بسیار ویژه ای ساخته شده اند.


مشاهده و دریافتبهترین و زیباترین استادیومهای جهان-بهترین و زیباترین استادیوم های دنیا-زیباترین و بهترین استادیومهای فوتبال در جهان-اولین استادیوم فوتبال در جهان-شگفت انگیزترین و مردم پسندترین استادیومهای فوتبال