پارکینگ

 

این پروژه به طور اختصاصی در مجموعه مطلعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه مورد نظر در قالب یک پاورپوینت و قابل ویرایش در 62 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست کلی:

  • تعریف پارکینگ ............................................................. 4
  • تعریف و تبیین اصطلاحات مربوط به پارکینگ ....................... 5
  • انواع پارکینگ از نظر اندازه .............................................. 6
  • انواع پارکینگ ............................................................... 7
  • عوامل مورد توجه در طراحی پارکینگ .............................. 15
  • استانداردها و الزامات طراحی پارکینگ ............................ 27
  • منابع ........................................................................ 63

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


دانلود پاورپوینت کامل ضوابط طراحی پارکینگ-پروژه آماده و کامل طراحی و استاندارهای پارکینگ-اطلاعات کامل طراحی پارکینگ ها-آموزش و تعریف و انواع پارکینگ ها-طراحی و ضوابط پارکینگ مجتمع های مسکونی-طراحی پارکینگ طرح 5 برای مجتمع مسکونی-تحلیل دیاگرام ها و روابط و سیرکولاسیون در پارکینگها-بررسی پارکینگها و انواع آن - پروژه پاورپوینت بررسی پارکینگ ها در مجتمع های مسکونی  - مطالعات و تصاویر اصول طراحی پارکینگ های مسکونی  - قوانین و ابعاد و اندازه پارکینگ های مجتمع ها - بررسی پارکینگ ها+مسکونی+تجاری+اداری+فضای سبز -  -  مقاله و درسنامه و کتاب و آموزش طراحی پارکینگها - نقد و بررسی و تحلیل طراحی پارکینگهای مسکونی  -  طرح5+طراحی مسکونی+مطالعات معماری+طراحی پارکینگهای مسکونی -  خرید و تهیه و دانلود و دریافت پروژه بررسی پارکینگ ها - بررسی+استانداردها و الزامات طراحی پارکینگ+انواع پارکینگ ها