پروژه بررسی دسترسی در مجتمع های مسکونی، به بررسی ضوابط و استانداردهای مورد نیاز در طراحی دسترسی ها و ورودی و فضای سبز تعریف کننده در ساختمان های مسکونی پرداخته است. در این پروژه مبانی و نظریه های معماران و همچنین بررسی و تحلیل موردی چند نمونه نیز گنجانده شده است. این پروژه تصاویر دیاگرامی و تحلیلی زیادی را نیز شامل می شود. در زیر فهرست کلی از موضوعات با ذکر شماره صفحه به همراه چکیده مطالب را می توانید مشاهده کنید.

این پروژه در گروه معمار98، در قالب یک پاورپوینت و قابل ویرایش در 126 اسلاید آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • دستورالعملهای کلی طراحی معابر  .........................................................  4
 • راههای گوناگون حل مشکل تقاطع معابر سواره هم عرض  ...........................  5
 • مقررات دسترسی   ..............................................................................  6
 • زیبایی پیاده رو در شهرک ها  ................................................................   7
 • دسترسی ها، ترافیک و محل پارک  .........................................................  8
 •  جدول اهداف، راهبردها و سیاستهای مسیر  ...........................................  16
 •  جدول اهداف، راهبردها و سیاستهای خیابان محلی  .................................  18
 • امنیت و دسترسی  ............................................................................23
 • تاثیر نوع ساختمان بر میزان  کنترل ساکنان بر خیابان های پیرامون  .............   27
 • گونه های مختلف مسکن با توجه به تفاوت های اصلی آنها  ........................  28
 • ورودی  ..............................................................................................  42
 • سلسله مراتب دسترسی  ...................................................................  46
 • بررسی چند نمونه دسترسی  ..............................................................  61
 • مدخل قلمرو فضای نیمه خصوصی متعلق به چندین واحد مسکونی .............   67
 • روشهای طراحی فضاهای متباین  ..........................................................  75
 • مقیاس و تناسب برای طراحی فضاهای شهری و مسکونی  ......................   82
 • بررسی چند نمونه سایت   .................................................................  103
 • منابع  .............................................................................................  126

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت بررسی دسترسی در مجتمع های مسکونی-ضوابط واستانداردهای طراحی دسترسی در مجتمع های مسکونی-دانلود پروژه آماده وکامل دسترسی و ورودی در ساختمانهای مسکونی-نقد و تحلیل دسترسی در بناهای مسکونی و آپارتمانی-اطلاعات کامل بررسی دسترسی مجتمع های مسکونی-پاورپوینت اصول طراحی دسترسی در مجتمع های مسکونی-دیاگرام ها وتحلیل وبررسی روابط دسترسی های مسکونی-مقررات وامنیت واهداف دسترسی ها در ساختمانهای مسکونی-سلسله مراتب و روش طراحی دسترسی در ساختمان مسکونی-مقیاس و تناسبات و الگو طراحی دسترسی در مجتمع مسکونی - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی دسترسی در مجتمع های مسکونی - طرح5+طرح معماری+مطالعات معماری+دسترسی در مجتمع های مسکونی - خرید و دریافت و تهیه و دانلود پروژه دسترسیها در مجتمع مسکونی - دانلود کتاب و مقاله و آموزش طراحی دسترسیها در مجتمعهای مسکونی - درسنامه و جزوه و طراحی دسترسیها در خانه های مسکونی - دستورالعملها+گونه شناسی+مقررات دسترسیها در مجتمع های مسکونی - جدول+دیاگرام+سیرکولاسیون+روابط دسترسی ها در مجتمع مسکونی -