مجتمع مسکونی زیتون اصفهان

 

این پروژه در گروه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه در قالب یک پاورپوینت در 82 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • معرفی معمار
 • معرفی اجمالی پروژه
 • سناریو
 • قرار گیری سایت
 • بافت شهری همجوار
 • مسیر و دسترسی   
 • ورودی های مجموعه   
 • تحلیل سایت   
 • تحلیل ورودی ها   
 • مسیرهای حرکت سواره  
 • ارتباط بین سواره و پیاده
 • بررسی سلسله مراتب در مسیر حرکت
 • دیاگرام ارتباطات فضایی
 • دیاگرام ارتباطات عمودی
 • عرصه بندی مجموعه زیتون
 • ارتباطات فضایی
 • حجم
 • تحلیل پر و خالی های مجموعه در پلان   
 • تأثیر اقلیم بر طراحی   
 • تهویه و نور طبیعی
 • فضای سبز
 • پلان
 • مشخصات واحدهای مسکونی زیتون
 • تفکیک فضایی
 • پلان طبقه زیرزمین
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه میانی
 • تحلیل طبقه پارکینگ
 • هم نشینی واحد های همسایگی ها
 • حوضه های آبریزی ها
 • موقعیت دستگاه پله ها
 • دیاگرام فضاهای داخلی آپارتمان ها( واحد تک خواب)
 • دیاگرام فضاهای داخلی آپارتمان ها( واحد دو خواب)
 • دیاگرام فضاهای داخلی آپارتمان ها( واحد سه خواب)
 • بررسی یکی از طبقات میانی
 • نقد پلان
 • تحلیل نماها
 • تحلیل مقاطع
 • تحلیل نما-برش
 • فضاهای سبز مجموعه
 • نزدیک کردن محیط مصنوع به طبیعت
 • بررسی دیتیل های اجرایی
 • بررسی سرمایش و گرمایش    
 • جزییات سازه
 • عوامل به کار گرفته شده در زیتون
 • دیدگاه ها و نظرهای معماران در مورد زیتون

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت آماده و کامل مجتمع زیتون اصفهان-بررسی مجتمع مسکونی زیتون اصفهان-دانلود پروژه آماده و کامل مجتمع مسکونی زیتون اصفهان-اطلاعات کامل مجتمع مسکونی زیتون اصفهان-نقشه وپلان ونما وبرش مجتمع مسکونی زیتون اصفهان-مطالعه وتحلیل موردی مجتمع مسکونی ایرانی وخارجی-نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی زیتون اصفهان-بررسی نمونه داخلی مجتمعهای مسکونی زیتون-بررسی حجم وسایت پلان ودسترسی ها وورودی مجتمع زیتون-تحلیل روابط وسیرکولاسیون ودیاگرامهای مجتمع زیتون-مطالعه موردی مجتمع مسکونی نمونه داخلی -دانلود پروژه پاورپوینت مجتمع مسکونی زیتون - دانلود مطالعات مجتمع مسکونی زیتون - دانلود تاریخچه و ساخت و معماری مجتمع مسکونی زیتون - معرفی و شناخت و آشنایی با مجتمع مسکونی زیتون  -  دانلود تصاویر و نقشه ها و عکس های مجتمع مسکونی زیتون - تحلیلی بر شهرک مجتمع مسکونی زیتون اصفهان - تحلیل دیاگرام ها و سازه و طبقات مجتمع مسکونی زیتون - تحلیل نمونه های تطبیقی مجتمع مسکونی داخلی مجتمع زیتون اصفهان - طرح معماری+مطالعات مسکونی+نمونه داخل کشور+زیتون اصفهان - خریدو دریافت و تهیه و دانلود رایگان پروژه مجتمع مسکونی زیتون اصفهان