این پروژه در گروه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه بررسی تیپولوژی مسکن در 41 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • تعاریف و مفاهیم مسکن   ................................................   4
 • مفهوم سکونتگاه در برابر مسکن  ......................................   5
 • اهمیت اصل قلمرو در محیط های مسکونی  .........................   5
 • اهمیت اصل قلمرو در حوزه فعالیت طراحی شهری  ................   7
 • پیشینه معماری و مسکن   ..............................................   8
 • گونه شناسی مسکن  ....................................................  13
 • 1- خانه های تک واحد مستقل  .......................................   15
 • جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  ..................  17
 • 2 - خانه های متصل   .....................................................  18
 • 3- خانه با حیاط و باغچه محصور  .......................................  21
 • 4- خانه های ردیفی  ......................................................  23
 • 4-1 خانه های ردیفی تراس دار  .......................................   25
 • 4-2 خانه های ردیفی با حیاط مرکزی  ...............................   28
 • نمونه فرم های خانه های ردیفی(ال شکل، تی شکل و...)  ....  29
 • ترکیب فرم ها  ...............................................................  30
 • 5- خانه های شهری  ......................................................  31
 • انواع مجتمع های آپارتمانی  ...........................................   32
 • بررسی سازماندهی کارکرد ساختمانها  ............................   33
 • ساختمان های پلکانی  ..................................................  34
 • مجتمع مسکونی با ارتفاع متوسط  ..................................   35
 • آپارتمان های بلند   .......................................................   36
 • برجهای مسکونی  ........................................................   37
 • مجموعه مسکونی اشتراکی  ..........................................   38
 • منابع و ماخذ  ...............................................................   40

 

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت کامل و آماده بررسی تیپولوژی مسکن-اطلاعات و مفاهیم کامل تیپولوژی مسکن-طرح5 ومطالعات مجتمع مسکونی وبررسی تیپولوژی مسکن-دانلود پروژه آماده وکامل بررسی تیپولوژی مسکن وشهری-تعاریف و مفاهیم مسکن و تیپولوژی-پیشینه و مفاهیم مسکن و تیپولوژی مسکن-بررسی انواع مجتمع های آپارتمانی-بررسی سازماندهی کارکرد ساختمانها وبرج های مسکونی-بررسی typology مسکن-مقاله ودرسنامه وآموزش وppt تیپولوژی مسکن - پروژه پاورپوینت کامل بررسی تیپولوژی مسکن - طرح معماری+مجتمع مسکونی+تیپولوژی مسکن+طرح5 - نقد و تحلیل و بررسی موضوع تیپولوژی مسکن - خرید و تهیه و دانلود و دریافت پروژه تیپولوژی مسکن - نقشه و پلان و برش و جدول و برنامه ریزی تیپولوژی مسکن - بررسی آپارتمان ها+خانه ها+مجتمع ها+واحدها+مسکن+تیپولوژی - مطالعات و تحقیق و مقاله بررسی تیپولوژی های مسکن - مبانی نظری+پژوهش+کتاب+تیپولوژی مسکن