پروژه مورد نظر در گروه مطالعاتی معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

این پروژه در قالب یک پاورپوینت در 53 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • عناصر منظر  .................................................................   6
 • انواع مصالح   ................................................................  10
 • ویژگی های آب   ............................................................  11
 • ویژگی های نور   ...........................................................   12
 • پوشش گیاهی   ...........................................................   13
 • مصالح   ......................................................................    15
 • چوب  .........................................................................    15
 • سنگ   ........................................................................   16
 • آجر  ............................................................................   17
 • فلزات   ........................................................................   18
 • آسفالت  .....................................................................   19
 • بتن  ...........................................................................   20
 • شیشه و پلاستیک  .......................................................   21
 • موارد مهم در طراحی فضای سبز محوطه  ..........................   22
 • الف. مفاهیم زیبایی شناسی  ........................................   23
 • وحدت   .......................................................................   23
 • تأکید  .........................................................................   24
 • تضاد  ..........................................................................   26
 • سادگی و نظم  .............................................................   26
 • تنوع  ..........................................................................   27
 • تناسب و مقیاس  ..........................................................   28
 • توالی و تکرار ...............................................................    29
 • ب. استفاده از بافت در طراحی منظر  ...............................   30
 • بافت لامسه ای ...........................................................   30
 • بافت بصری  ................................................................   30
 • خواص بافت سبک(نرم)  ...............................................    31
 • خواص بافت سنگین(درشت)    .......................................   31
 • ج. رنگ در طراحی  .......................................................   32
 • رنگ های گرم   ............................................................   33
 • رنگ های سرد   ...........................................................   33
 • عناصر اصلی طراحی واحدهای همسایگی  .......................   34
 • گونه بندی طرح یک بلوک شهری  ...................................    35
 • گونه بندی نحوه اتصال ساختمانها   .................................   36
 • فاصله محرمیت   ..........................................................   37
 • طراحی معابر در محلات مسکونی   .................................   38
 • فضای توقف خودرو در محلات مسکونی  ...........................   39
 • بررسی نمونه موردی  ..................................................   40
 • طراحی فضای باز مجتمع مسکونی پاک اندیشان  ..........   41-53

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت آماده و کامل اصول ساخت محوطه مسکونی-دانلود پروژه آماده استانداردهای ساخت محوطه-اطلاعات و تصاویر کامل ساخت محوطه-تعاریف و مفاهیم اصول ساخت محوطه-آموزش و درسنامه و مقاله اصول ساخت محوطه-بررسی ضوابط و استانداردهای ساخت محوطه شهری-بررسی عناصر و مصالح منظر شهری و مسکونی-موارد مورد طراحی فضای سبز محوطه-زیبایی شناسی وگونه شناسی ساخت محوطه سبز-محریمت وتاکید وتضاد وبافت وتناسبات درطراحی محوطه-بررسی طراحی فضای باز مجتمع مسکونی پاک اندیشان - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی استانداردهای طراحی محوطه - خرید و تهیه و دانلود و دریافت پروژه بررسی محوطه و فضاهای سبز - نقد و تحلیل و بررسی قوانین و ضوابط طراحی فضاهای سبز - بررسی مصالح و ویژگی های طراحی فضاهای سبز و محوطه - ویژگی های رنگ و بافت و تأثیرشان در فضای سبز و مجوطه - طرح معماری+مسکونی+مطالعات فضای سبز+طرح5+مجتمع مسکونی - دانلود نقشه و پلان و برش و نما از فضاهای سبز و محوطه - ساخت محوطه+گونه بندی محوطه+بافت محوطه+بلوک های محوطه+بررسی -