پروژه مورد نظر در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه در قالب پاورپوینت در 33 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • مشخصات پروژه   ..............................................................   4
 • نشانه ها   .......................................................................   5
 • کانسپت  .........................................................................   6
 • موقعیت مجموعه  ..............................................................   7
 • سایت پلان  ......................................................................   8
 • سلسله مراتب دسترسی  ..................................................   9
 • فضاهای پر و خالی بافت  ..................................................     12
 • تحلیل نما  ......................................................................    13
 • بازشو  ............................................................................   14
 • دیاگرام عمودی روابط فضایی  ...............................................   15
 • گونه شناسی گروه های مسکن  .........................................   16
 • سیستم ساخت مجموعه شیخ سرای  .................................   17
 • سلسله مراتب حرکتی در بافت تا رسیدن به دانه ها (واحدها) ...   18
 • سلسله مراتب رسیدن از مقیاس خرد به کلان  .......................   19
 • نحوه ی ترکیب دانه ها برای رسیدن به یک توده  ......................   20
 • بررسی فضاهای عمومی و خصوصی بافت  ............................   21
 • دیاگرام های افقی طبقه همکف  ..........................................   23
 • دیاگرام های افقی طبقه همکف  ..........................................   24
 • دیاگرام های افقی طبقه همکف  ..........................................   25
 • دیاگرام های افقی طبقه همکف   .........................................   26
 • بررسی  روابط میان فضا ها در سطوح مختلف   ........................  27
 • فضا ی تو در تو  .................................................................   28
 • ارتباط به وسیله ی فضای  واسط(سوم)   ...............................   29
 • فضاهای متداخل  ..............................................................   30
 • ارتباط فضاهای  همسایگی  .................................................  31

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت آماده وکامل بررسی مجتمع شیخ سرای دهلی نو-دانلود پروژه آماده وکامل مجتمع مسکونی شیخ سرای هند-نقشه و پلان ونما وبرش مجتمع شیخ سرای دهلی نو-اطلاعات کامل وتصاویر مجتمع مسکونی شیخ سرای هند-نقد وتحلیل وبررسی مجتمع شیخ سرای دهلی نو درهند-تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی خارجی-بررسی نمونه تطبیقی مجتمع مسکونی خارج از کشور-تحلیل روابط ودیاگرام درمجتمع مسکونی شیخ سرای هند-کانسپت وگونه شناسی مجتمع مسکونی شیخ سرای هند-بررسی سلسله مراتب و دسترسی مجتمع شیخ سرای-پروژه پاورپوینت بررسی مجتمع شیخ سرای هند - طرح5+مجتمع مسکونی+شیخ سرای هند+نقد و بررسی - بررسی نمونه های تطبیقی مجتمع مسکونی+هند+شیخ سرای+دهلی نو - خرید+دانلود+تهیه+دریافت+پروژه تحلیل مجتمع شیخ سرای دهلی نو - دانلود پاورپوینت مجتمع شیخ سرای+هند - پروژه+نقد مسکونی+راج روال+معمار هندی+مجتمع مسکونی+شیخ سرای - پروژه بررسی مجتمع 550 واحدی مسکونی شیخ سرای دهلی اثر راج روال