پروژه مورد نظر در مورد بررسی "مجتمع مسکونی روکو یک" است که در سایت معمار98 تنظیم شده است.
این پروژه در قالب پاورپوینت در 35 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.


برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • معرفی معمار  ................................................................   4
 • سایت پروژه  ...................................................................  6
 • ایده های اولیه  ..............................................................   8
 • اقلیم  ...........................................................................   9
 • دسترسی  ....................................................................  10
 • معرفی روکو 1  ..............................................................   11
 • ورودی  ..........................................................................  12
 • بررسی ساختمان  .........................................................   13
 • نمایش پروسه ساخت  ....................................................   15
 • معرفی روکو 2 ................................................................   16
 • دسترسی ....................................................................   17
 • معرفی روکو3   ...............................................................   18
 • شکل گیری پلان ها   ......................................................    19
 • انواع پلان، نما و مقطع در روکو 1 (نمونه1)  ..........................   21
 • انواع پلان، نما و مقطع در روکو 1 (نمونه2) ...........................   23
 • انواع پلان، نما و مقطع در روکو 1 (نمونه3)  ..........................   25
 • انواع پلان، نما و مقطع در روکو 1 (نمونه4) ...........................   27
 • انواع پلان، نما و مقطع در روکو 1 (نمونه5) ...........................   29
 • باغ  .............................................................................   31
 • مصالح  .........................................................................   32
 • سازماندهی فضایی ........................................................   33
 • منابع  ...........................................................................   35

 

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


دانلود پاورپوینت آماده وکامل بررسی مجتمع مسکونی روکو یک-دانلود پروژه آماده وکامل مجتمع مسکونی rokko housing1-بررسی مجتمع مسکونی روکو1 در کوبه ژاپن-نقشه وپلان ونما وبرش مجتمع مسکونی روکو یک-اطلاعات وتصاویر کامل مجتمع مسکونی روکو یک-نقد وتحلیل مجتمع مسکونیrokko housing1-بررسی نمونه مجتمع مسکونی خارج از کشور-روکو یک-تحلیل نمونه تطبیقی مجتمع های مسکونی خارجی-روکو یک ژاپن-بررسی سایت واقلیم ودسترسی ها درمجتمع مسکونی روکو1-بررسی روابط ودیاگرام وتیپ پلانهای مجتمع مسکونی روکو یک-طرح معماری+مجتمع مسکونی+روکو1+نقد مسکونی - دانلود پروژه پاورپوینت بررسی کامل روکو یک -خرید و دانلود و دریافت و تهیه پروژه مجتمع مسکونی روکو یک تادائو آندو- تادائو آندو+مجتمع مسکونی+روکو یک+کوپه ژاپن - پاورپوینت مجتمع روکو - پروژه بررسی مجتمع های روکو - نقد و بررسی مجتمع های مسکونی نمونه خارجی+ژاپن و روکو یک