http://bayanbox.ir/view/4220610780344553822/forgotten-housing-memories-future-tirdar.blog.ir8.jpg

هر نسل برای خود تصویری خاص از روزهای پیش رو می‌سازد. دوست داریم بدانیم دنیای‌مان سال‌ها بعد به چه شکلی در خواهد آمد. عکاس فرانسوی در سفری متفاوت به گذشته، تصویرگر رویاهای آن دوران شده است.
در طول چهار سال گذشته عکاس فرانسوی "لارنت کراننتال"، در حال مستندسازی زندگی شهروندان کهنسال پاریس است که این روزها در پروژه‌های مسکونی و بزرگی ساکن هستند که اکثرا بین دهه‌ی ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ ساخته شده‌اند.
این خانه‌ها به نوعی بازتاب زندگی مدرنی بود که مردمان آن دوران در ذهن خود تصور می‌کردند. این عکاس حس می‌کرد که می‌بایست در قالب این پروژه و مستند‌سازی، روایت‌گر زندگی نسلی باشد که امروزه مورد غفلت واقع شده‌اند.
این سازه‌ها در زمانی احداث شدند که شهر پاریس با بحران مسکن مواجه بود. زمانی که این شهر شاهد افزایش سیل مهاجران خارجی و مهاجرت به مناطق شهری بوده و مردم در جستجوی زندگی راحت توأم با جریان مدرنیته رهسپار این شهر بودند. عکاس به سراغ ساکنان این روزهای این مجتمع‌های مسکونی آمده است. افرادی که روزهای زندگی خود را یکی پس از دیگری در این جنگل‌های سیمانی سپری کردند. او سعی کرده با سایه روشن‌های ملایم و گاهی تند و تیز، وضعیت این آرمان‌شهر روزهای قدیم و ساکنان کهنسال امروزش را به تصویر بکشد.


http://bayanbox.ir/view/7841917741449394134/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir1.jpg

http://bayanbox.ir/view/6541744015016114014/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir2.jpg

http://bayanbox.ir/view/3162211292342427027/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir3.jpg

http://bayanbox.ir/view/7972236967072301870/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir4.jpg

http://bayanbox.ir/view/8070423730343382154/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir5.jpg

http://bayanbox.ir/view/8817137341797688661/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir6.jpg

http://bayanbox.ir/view/3361636487359995601/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir7.jpg

http://bayanbox.ir/view/1292120902161307725/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir8.jpg

http://bayanbox.ir/view/7230196793033407364/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir11.jpg

http://bayanbox.ir/view/2885566871824481464/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir10.jpg

http://bayanbox.ir/view/6917932713880460198/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir12.jpg

http://bayanbox.ir/view/5571697316922847753/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir9.jpg

http://bayanbox.ir/view/2019301686364980904/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir17.jpg

http://bayanbox.ir/view/4945716886141043068/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir13.jpg

http://bayanbox.ir/view/295499228456184938/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir14.jpg

http://bayanbox.ir/view/4458516239235064080/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir16.jpg

http://bayanbox.ir/view/1426585244627114754/forgotten-housing-paris-memories-future-tirdar.blog.ir15.jpg


منبع: boredpanda.comخانه های زیبا و بزرگ پاریس-خانه های فراموش شده پاریس-عکاس و مستندساز لارنت کراننتال-خانه هایی با رویکرد مدرن و نوظهور-جریان مدرنیته و خانه های اروپایی-forgotten housing paris memories-عکاس معروف laurent-kronental-بهترین و زیباترین خانه های دنیا-خانه های فراموش شده و آینده نگر در جهان