پروژه مورد نظر در گروه معمار98 تهیه و تنظیم شده است.

پروژه در قالب یک پاورپوینت در 84 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست مطالب:

 • مقدمه   .....................................................................   5
 • نمونه تصاویر  ...............................................................   7
 • عوامل بسیار مهم در شناخت نور ...................................   10
 • آلودگی نوری  ..............................................................  12
 • تکنولوژی های منابع نوری  ............................................   17
 • معماری و نورپردازی نما  ................................................   18
 •  نورپردازی نما و مفاهیم  ................................................  21
 • نماهای مدیا  ..............................................................   25
 • برخی محصولات نورپردازی نما  ......................................    26
 • نورپردازی کلاسیک نما  .................................................   34
 • نئوفلکس (نوارهای رنگی جهت نور مخفی )  ....................   35
 •  (LED 5W)لامپ ..........................................................   37
 • پروژه نور پردازی نما تجاری اداری میدان آزادی مشهد  .........   39
 • نورپردازی نما مجتمع مسکونی اقبال  ..............................   41
 • پرتو با پخش نور متوسط و باریک  ....................................   43
 • پرتو با پخش نور زیاد  ....................................................   45
 • پرتو با پخش متوسط نور  ...............................................   46
 • بازوی دیواری  ..............................................................   47
 • شبکه محافظ  .............................................................   48
 • هدایت نور  .................................................................   49
 • 18Watt LED Floodlight  لامپ..........................................  50
 • منطقه کسب و کار هنگ کنک  .......................................   51
 • برلین-کافه هارد راک  .....................................................  52
 • انواع چراغ های مناسب نما  .........................................    54
 • بررسی نورپردازی(نمونه مسکونی)  ................................   55
 • لامپ استیل ضد زنگ با لنز اکریلیک  ..................................  57
 • نورپردازی فضاهای مذهبی  ............................................   58
 • ابزارهای نورپردازی عمودی  ............................................   61
 • جانمایی چراغ ها در نما  ...............................................   62
 • نورپردازی بناهای تاریخی  ..............................................   63
 • نمای سردر .................................................................   67
 • نمای ورودی  ...............................................................   71
 • شرایط آثار تاریخی، برج ها، یادمانها  ................................   75
 • طراحی نورپردازی و مقیاس  ...........................................   79
 • ابزار های نورپردازی .......................................................   80
 • ابزار های نورپردازی-لامپ نما   .........................................  81
 • محور پیاده روی نور   ......................................................  82
 • ابزار های نورپردازی-پروژکتورها  .......................................   83

 

 

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 


دانلود پاورپوینت بررسی نورپردازی درنمای ساختمانها وبناها-دانلود پروژه رایگان بررسی نورپردازی درنمای ساختمان-ضوابط واستانداردهای نورپردازی در بناها ونمای ساختمانها-قوانین و اصول ومقررات نورپردازی وروشنایی نماساختمان درشب-اطلاعات ومفاهیم وتعاریف نورپردازی در نمای ساختمان-انواع لامپ ونماهای مدیا ونئوفلکس وled -بررسی نورپردازی و تأسیسات الکتریکی-بررسی نورپردازی بناهای تاریخی ومذهبی ومسکونی واداری-تجاری-طراحی نورپردازی وجانمایی نورپردازی وابزارهای نورپردازی-بررسی وتحلیل چندنمونه موردی وتطبیقی نورپردازی درساختمان-بررسی عوامل درشناخت نور ونورپردازی وتأسیسات الکتریکی-پروژه پاورپوینت بررسی نورپردازی نمای ساختمان-خرید و تهیه و دریافت و دانلود پروژه بررسی نورپردازی در ساختمان - دانلود کتاب و جزوه و درسنامه و آموزش نورپردازی در نمای ساختمانها - دانلود نقشه و پلان تاسیسات نورپردازی ساختمان - دیاگرام و روابط تاسیسات و نورپزدازی ساختمان -