این استخر بی نظیر در مادرید توسط معمار  Manuel Ocana طراحی شده است که وجود گیاهان اطراف آن، فضا را بسیار دلنشین ساخته است.